Showing 13–24 of 42 results

控制板&相關周邊

MIT App Inventor Codi Bot

NT$ 5,915

控制板&相關周邊

RK物聯網教學實驗箱

NT$ 25,000
瀏覽「追蹤商品」
NT$ 15,000

控制板&相關周邊

Linkit™ 7697 (10片裝)

NT$ 5,000

控制板&相關周邊

Grove – 125KHz RFID Reader

NT$ 500

控制板&相關周邊

Base Shield V2

NT$ 340